Su insanlar için yaşam kaynağıdır. Aç olarak uzun bir süre yaşayabilecek bir insan susuz ancak 4 gün yaşayabilmektedir.

Vücudun üçte ikisini kaplayan su yaşam için bir mucizedir. Susuz bir yaşam düşünmek imkansızdır. Dünyayı kaplayan su yüzeylerini göz önünde bulundurursak suyun insanlar için ne derece önemli olduğunu anlayabiliriz. Nefes alamamak ne kadar zor ise susuz kalmakta o kadar zordur. İnsanlar aç karınlarını doyurmak için uzun bir süre açlığa dayanabilirler. Yaşam dengesini kuran köprünün su ile olduğunu bilmek ve suyun insanlar için vazgeçilmez olduğunu unutmamalıyız. Vücut dokularımızın hemen hemen hepsinde su bulunmaktadır ve dokuların ve organların korunmasına yardımcı olmaktadır.

Yakın zamanda karşı karşıya geldiğimiz kuraklık ve çölleşme sebebi suyun fazlasıyla gereksiz yere kullanılmasından kaynaklıdır. Susuz yaşamın mümkün olmadığını bildiğimiz halde israfın haram olduğu dünyada özellikle su tüketiminde yanlış tutum sergiliyor olmamız ilerleyen zamanlarda bizi zor duruma koyacaktır. Canlıların varlığını tehdit edecek her türlü davranışlardan uzak durmalıyız. Yaşam sürekliliğinin devam etmesi için suya ihtiyacımız vardır. Su olmadan canlılığın olmayacağı ilk ve en önemli husustur. Biyolojik faaliyetlerimizin temelinde de su yatmaktadır. Vücudun zehirli maddelerden arındırılabilmesi için suya ihtiyacımız vardır. Bu sebepledir ki bütün canlılar için su çok önemlidir. Ve asla susuz bir yaşam düşünülemez.

Suya muhtaç insanlar olarak suyun tüketimine dikkat etmek zorundayız. Yaşamak için yaşam maddesinden vazgeçmek doğru değildir. Susuz bir yaşam düşünülemez. Susuz en fazla 3 4 gün yaşayabileceğimiz kesindir.